Nedodjija

blog o alternativama…

sa stitom ili na njemu….

Поставите коментар

ovih dana smo videli sta velike sile rade sa nama… a sad mali pregled nad desavanjima u svetu….. mislim da je od zivotne vaznosti da dobijemo pregled desavanja u uzem i sirem okruzenju:

Akex Jones je jedan od nezavisnih novinara koji se ne cuje bas mnogo daleko, ali za one koji zele da znaju, ima nacina da do njega dodju…

a evo jos analiza ljudi koji samostalno sagledavaju desavanja u svetu:

Dr Pol Kreg Roberts je bio pomoćnik sekretara Trezora SAD u Reganovoj administraciji, saradnik urednik Volstrit žurnala, viši naučni saradnik u Huverovom institutu Univerziteta Stenford, predavao političku ekonomiju na Centru za strateške i međunarodne studije na Džordžtaun univerzitetu. Autor je ili koautor devet knjiga, svedočio trideset puta pred kongresnim odborima.

Ubrzavanje finansijske i dužničke krize
Finansijska kriza se ponovo ubrzava, ovog puta sa daleko većom razornom energijom nego u jesen 2008 godine. Obveznice američkog državnog duga koji je narastao na preko 14 biliona dolara već mesecima niko ne kupuje u značajnim iznosima, osim sumnjivih fondova sa raznih ostrva iza kojih stoji FED (Američka centralna banka). Time se vrši tzv. monetarizacija duga čime se obezvređuju postojeća potraživanja zemalja kao što su Kina, Japan, Saudijska Arabija, Rusija itd. Kina je pre izvesnog vremena najavila da će drastično smanjiti učešće obveznica američkog duga u svojim devizinim rezervama, dok se  Rusija rasprodajom ubrzano oslobađa ovih sumnjivih i toksičnih hartija od vrednosti. Rusija se za proteklih 7 meseci već oslobodila 30%  količine dok je Pimco, jedan od najvećih svetskih privatnih fondova u veoma kratkom roku potpuno izbacio ove obveznice iz svog portfolija.

U odnosu na 2008 godinu u SAD su značajno porasli budžetski i trgovinski deficit, troškovi života, procenat nezaposlenih, broj ljudi koji prima bonove za hranu, broj aktiviranih hipoteka, i mnogi drugi parametri koji ukazuju da se ništa ozbiljno nije radilo na rešavanju problema i izlasku iz krize. Stiče se utisak da se sve vreme samo odlagala kritična tačka sloma sistema za neki unapred poznat termin.

Kriza državnih dugova – bure baruta pred eksplozijom

Pred eksplozijom smo krize državnih dugova zapadnih zemalja. Kola će se izgleda polomiti na Grčkoj koja će verovatno biti okidač za talas slično kao što je to 2008. godine bio bankrot Lehman Brothers-a. Medijska mašinerija i finansijska oligarhija sa Wall Street-a i londonskog City-ja u proteklom periodu očigledno nije mogla da prikaže dolar, američku privredu i obveznice duga kao zdrave i privlačne za ulaganja pa se zato skoncetrisala na  prikazivanje ekonomija pojedinih zemalja EU i evropske valute mnogo lošijim nego što to realno jesu. Dugovi pojedinih zemalja EU (Grčka, Portugal, Irska, Italija, Španija) zaista jesu veliki ali su oni prilično manji nego na primer dugovi Velike Britanije, savezne američke države Kalifornije a naročito dugovi SAD. Sihronizovanim udarom od strane kontrolisanih medija, špekulanskih berzanskih fondova i agencija za rejting pojedine evropske zemlje ušle su u spiralu dužničke smrti u kojoj svako obaranje rejtinga vodi sve skupljem zaduživanju i još većoj zavisnosti.

Poslednji sinhronizovani udar  koji se desio sredinom juna počeo je obaranjem kreditnog rejtinga Grčke kao države od strane Standard & Poor-a, onda obaranjem kreditnog rejtinga pet najvećih grčkih banaka od strane rejting kompanije Moody da bi konačno bilo najavljeno i preispititvanje rejtinga najvećih francuskih banaka BNP Paribas, Credit Agricole i Societe Generale koje su vlasnici značajnog dela grčkog duga. Sve to je pored ostalog rezultiralo i padom evra u odnosu na dolar kao i padom poverenja u budućnost zajedničke evropske valute. U međuvremenu novoformirane nemačke i kineske agencije obaraju rejting obveznica američkog duga ali se čini da je ovo samo ograničena, zakasnela i medijski slabo propraćena  reakcija  na dobro smišljeni sveobuhvatni plan da se kriza prelije na sve druge, pa čak i na najbliže saveznike.

Na sve ovo Leap/E2020 u svom poslednjem biltenu izdaje konačno upozorenje pred jesenji šok koji će pored krize državnog duga zapadnih zemalja izazvati i nestajanje po njihovoj proceni oko 15 biliona nepostojećih fantomskih finansijskih sredstava prikazanih u bilansima raznih finansijskih institucija i svetskih korporacija što je otprilike isti iznos koji je domino efektom nestao u prvom velikom talasu 2008/2009 godine.

Limit za zaduživanje – više ne postoji!

Limit za zaduživanje odobren od američkog kongresa je ispunjen pa će verovatno biti odobren novi, daleko veći, jer je ugroženo servisiranje obaveza  prema vitalnim korisnicima budžeta od kojih zavisi funkcionisanje i bezbednost sistema. To će znatno podstaći inflaciju u SAD ali sistemom prelivanja i globalnu inflaciju. Sve to je praćeno i porastom cene hrane na globalnom nivou pored ostalog i zbog vremenskih nepogoda koje su u proteklom periodu pogađale zemlje koje su veliki proizvođači.

Manipulacija zlatom i srebrom

Potražnja za zlatom i srebrom već nekoliko godina konstantno raste. Centralne banke velikog broja zemalja povećavaju svoje zlatne rezerve, mnoge sa ciljem da sopstvenoj valuti daju zlatnu podlogu. Isto tako veliki investitori, razne kompanije  ali i mnogi građani u poslednje vreme kupuju zlato i srebro ne bi li se zaštitili od gubitka vrednosti papirnog novca kroz inflaciju. Naročito u poslednje vreme izuzetno raste potražnja za zlatom i srebrom u Indiji i Kini.

Svetska trgovina zlatom i srebrom se najznačajnijim delom obavlja na Comex-u u Njujorku. Trguje se uglavnom tzv. fjučersima tj. ugovorima o kupovini određene količine, po određenoj ceni za određeni termin u budućnosti. Izuzeztno je značajan  i London Bullion market preko koga se vrši kliring – poravnanje velikih fizičkih isporuka kao i direktne pogodbe u razmeni između centralnih banaka i najvećih investitora. Shodno tome mnoge države su značajan deo svojih rezervi držale u magacinima ovih berzi. U poslednje dve godine mogle su se čuti vesti da su pojedine zemlje kao što su Saudijska Arabija, Nemačka, Kina (Hong Kong) i sl. tražile u više navrata povraćaj svojih zlatnih rezervi iz Njujorka i Londona.

Nedavno je krajem maja Econ (Komitet Evropskog Parlamenta za ekonomska i montarna pitanja) doneo odluku da zlato može da služi kao kolateral tj. kao sredstvo obezbeđenja koje bi se aktiviralo u slučaju neplaćanja dugova. Usledila je ekspresna konfiskacija 111,5 tona grčkog zlata od strane MMF-a. Zlato je verovatno bilo smešteno na pomenutim berzama. Grčka verovatno nije ni imala šanse da ga vrati u posed i eventualno pređe na drahmu sa zlatnom podlogom. Obzirom da je napravljen presedan da se očekivati  slična sudbina portugalskog (382,5 tona), španskog (281,6 tona) i italijanskog (2451,8 tona) zlata.

Šta može biti u pozadini svega ovoga?  Fizički raspoloživog zlata ima znatno manje nego što ga ima u bilansima i serfitikatima o posedovanju. Sistem trgovanja na berzi je takav da se pošlo od pretpostavke da  će najveći broj kupovina zlata na berzi najverovatnije voditi njegovoj kasnijoj prodaji radi ostvarene zarade na razlici u ceni. Shodno tome uspostavljena je tzv. frakciona rezerva koja može da pokrije fizičke isporuke koje podrazumevaju razliku između ponude i tražnje što je mnogostruko manje od ukupne tražnje. Za kupljeno zlato i srebro izdavani su sertifikati o posedovanju. Onda je vremenom znatno povećavan obim trgovine a da zlato i srebro nije fizički napuštalo magacine. Na taj način je izdato znatno više sertifikata nego što fizički ima zlata i srebra. Sa eskalacijom svetske finansijske krize počela je naglo da raste tražnja zlata i srebra sa fizičkom isporukom. To je dovelo do višestrukog produženja roka za fizičku isporuku zlata i srebra te da sadašnja cena na berzi podrazumeva fizičku isporuku za dva meseca sa tendencijom daljeg produžetka roka.

Cena zlata je tako porasla preko 50% za protekle dve godine dok je cena srebra porasla preko 100% za poslednjih devet meseci! Slučaj manipulacije cenom srebra je izuzetno interesantan. Organizacija GATA koja se bavi borbom protiv monopola u trgovini zlatom i srebrom je prošle godine otvorila istragu u kojoj je ustanovljeno postojanje organizovane šeme za suzbijanje cene zlata i srebra. Nakon toga je prošle jeseni  Max Keiser, austrijski berzanski stručnjak i novinar koji ima svoju autorsku emisiju na RT – Russia Today globalnoj tv stanici, obelodanio detalje koje slučaj manipulacije srebrom povezuje sa kompanijom JP Morgan Chase. Naime, pomenuta kompanija koja inače važi za glavnog globalnog finansijskog manipulatora,  je stalnim, velikim tzv. „short“ prodajama na berzi  držala niskom cenu srebra a istovremeno kroz razne finansijske derivate niskom cenom srebra garantovala stabilan dolar te visoku vrednost sopstvenih akcija.

Ispostavilo se da su u tom trenutku bili kratki 3,3 milijardi unci srebra koje očigledno ne poseduju. Keiser je onda pokrenuo akciju „Buy silver to crash JP Morgan“ u kojoj je apelovao na male investore da konstantnom kupovinom fizičkog srebra dovedu JP Morgan Chase do bankrota i razbiju  dugogodišnji sistem manipulacije koja je pored ostalog omogućavala neograničeno štampanje papirnog novca bez pokrića. Akcija je podržana od strane desetina zainteresnovanih sajtova,  malih kupaca i ruske globalne tv stanice RT. Cena srebra je onda za devet meseci porasla za preko 100% i u jednom trenutku aprila meseca ove godine došla gotovo do istorijskog maksimuma. U istom periodu je rezerva srebra u magacinima na Comex-u pala sa 45 miliona unci na samo 28 sa tendecijom opadanja od milion unci nedeljno. Od tada su krenule akcije bez presedana sa ciljem da se veštački ponovo naglo obori cena srebra. Nekoliko puta je od tada  podizana margina za trgovanje tj. visina minimalnog naloga za trgovinu čime su onemogućavani mali investori. Cena je ipak opet prilično oborena ali je dalja kupovina ponovo lagano ali sigurno dizala pritisak pa su krenule i nove kontra mere. Tako je ovih dana  brokerska firma Forex obavevestila svoje klijente da će u drugoj polovini jula prestati mogućnost pojedinih vidova trgovine srebrom i zlatom za fizička lica, pre svega za  „Over the counter“ tj. za trgovanje direktnom nagodbom van  berzanske cene. Stižu najave i od drugih brokerskih kuća za razne druge vidove zabrana tako da postoji bojazan da će se sve završiti potpunom zabranom trgovanja za fizička lica i male investitore. Isto tako velika je bojazan da će sve ovo voditi slomu tržišta pa će mnogi pojedinci i kompanije sa papirnim serftifikatima kao i države sa depononvanim zlatom na pomenutim berzama ostati „kratkih rukava“.

Sve ove drastične mere koje se dešavaju u zadnje vreme navode na zaključak da su pred nama veoma krupni događaji. Svet pamti i drastičnije mere kada su zlato i srebro u pitanju ali su one bile samo u periodima svetskih ratova i ogromnih kriza. Misli se na zabranu držanja i konfiskaciju zlata koja je sprovođena u vreme Lenjina, Hitlera ali i Teodora Ruzvelta u vreme velike depresije.

Da li smo u ranoj fazi trećeg svetskog rata?

Logično je da bi pad finansijske i ekonomske moći pre svega SAD i zapadnih zemalja pratio i odgovarajući pad političke i vojne moći. Finansijska oligarhija i svetski moćnici iz anglo-saksonskog sveta su izgleda odlučili da spreče druge velike globalne konkurente,  pre svega Rusiju i Kinu, da taj pad ne iskoriste da zauzmu njihovo mesto i ostvare globalni primat. Spremni su da poruše kompletnu veliku šahovsku tablu o kojoj je pisao Zbignjev Bžežinski ne bi li sve svoje konkurente pa i ceo svet doveli na ivicu totalnog rata i potpunog haosa.

Rušenje table bi se izvelo kroz višestruke eskalacije mnogih do sada kontrolisanih kriza niskog intenziteta na evroazijskom prostoru u širokom luku koji okružuje Kinu, Indiju i Rusiju i koji se produžava i naslanja na srednji i bliski istok kao i sever Afrike. Izgleda da se računa da bi u tom haosu i novom mešanju karata nestali ogromni dugovi, obaveze za isporuku srebra i zlata i sl. Pretpostavlja se da bi nakon totalnog rasplamsavanja sukoba američke trupe bile povučene kući sa ciljem da se spreče unutrašnji socijalni nemiri. Pretpostavlja se da bi se u nekom, po njih povoljnom treunutku počelo sa promocijom potpuno novog globalnog sistema ali je sada prerano da se o tome razmišlja.

Na ovakave zaključake ukazuju brojni tekstovi i izlaganja mnogih komentatora i analitičara na raznim alternativnim Internet medijima. Među njima se posebno izdvaja Webster Tarpley, ekspert za međunarodni terorizam, nosilac dva doktorata iz ekonomije i istorije i takođe čest gost na tv stanici Russia Today. On u svojim emisijama „World crisis radio” i u gostovanjima kod Alex Jones-a par puta nedeljno iznosi veoma opsežne analize globalne geopolitičke, vojne, finansijke, ekonomske i socijalne situacije koje se ne mogu čuti na kontrolisanim medijima.

Sve to je veoma lako pronaći na sajtu Youtube pa ćemo izložiti samo sažetak iz nekoliko poslednjih emisija.

Bliži se radikalna promena sveta koji danas poznajemo

Tarpley navodi da se verovatno nalazimo u ranoj fazi trećeg svetskog rata koji će ubrzo kontrolisano eskalirati do neslućenih razmera. U osnovi svega je pokušaj reorganizacije sveta uništavanjem većine nacionalnih država i svakog mogućeg otpora prema globalnim institucijama pod angloameričkom kontrolom kao što su MMF, Svetska banka, Svetska trgovinska organizacija i NATO. Svaka nezavisna država sa bilo kojim značajnijim nivoom autonomije koja želi da izađe izvan okvira kontrole ovog kruga će biti meta, uključujući i mnoge dosadašnje saveznike. On navodi da SAD trenutno vode 5 ratova i to pre svega u: Avganistanu, Iraku i Libiji. Vodi se i prikriveni rat protiv Pakistana koji treba ubrzo da preraste u otvoreni, ali i rat u Jemenu uz učešće specijalnih kopnenih snaga i CIA odakle će se verovatno vršiti destabilizacija Saudijske Arabije koja tajno pregovara sa Kinom i Rusijom o izbacivanju dolara iz iskazivanja cene nafte.

Neka se pripremi Sirija!

Verovatni broj šest je Sirija zbog koje će se u sukob neminovno uključiti i već odavno poznati neprijatelji Imperije kao što su Iran i libanski Hezbolah. Sa druge strane Sirija je jako bitna Rusiji jer se tamo nalazi jedina luka koju koriste njihovi brodovi u Mediteranu. Trenutno se vrši veliko gomilanje trupa oko Sirije  i destabilizacija će verovatno krenuti iz kurdskog dela Iraka.

Navodi se i pozicioniranje jednog od američkih nosača aviona direktno naspram sirijskih teritorijalnih voda kao i logističke pripreme u britanskoj bazi na Kipru koja se može koristiti u ovoj situaciji kao nosač aviona. Ostali američki nosači aviona i prateće borbene grupe se već neko vreme nalaze u blizini Irana, Jemena i Saudijske Arabije. Posebno uznemiruje pozicija specijalne američke krstarice USS Monterey, opremljene najsavremenijim antibalističkim raketama koja je stacionarana u Crnom moru u tački koja istovremeno gravitira i prema Rusiji i prema Iranu. Tarpley navodi i razne izvore koji ukazuju na logističke pripreme elitnih jedinica iz mnogih baza u Americi koje treba da budu poslate u ovaj region u toku septembra i oktobra meseca.

Ultimatum Kine upućen SAD-u  u vezi Pakistana

Jedna od zemalja koja se pokušava izvući iz okvira Imperije i približiti Kini je Pakistan. Dešavanja u vezi navodne egzekucije Bin Ladena i dugogodišnje namerno prelivanje krize iz Avganistana na ovu zemlju dovelo je do brojnih nenajavljenih, namernih povreda granica Pakistana od strane američkih kopnenih trupa i helihoptera. U mnogim od ovih situacija bilo je i ograničenih sukoba sa za sada malim brojem žrtava sa obe strane ali da je situacija takva da se očekuje otvoreni sukob Pakistana i SAD. Tarpley navodi da su se u Pakistanu pojavili neki novi talibani koji izgledaju kao talibani, koji se ponašaju i pucaju  kao talibani stom razlikom što su potpuno instruisani od strane SAD, Izraela i verovatno Indije. Sve vreme se namešta situacija u kojoj navodno talibani ugrožavaju nuklerane kapaciteta Pakistana.

Krajem maja Barak Obama je u Londonu izjavio da bi u slučaju ugrožavanja nuklearnih potencijala Pakistana od strane talibana, SAD pokrenule specijalnu operaciju da se ti kapaciteti zaštite bez da bi o toj akciji obavestio bilo koga u Pakistanu, uključujući i njihovog predsednika. Izjava ima posebnu težinu obzirom da je nešto pre toga, 9.maja na strategijskim razgovorima u Vašingtonu, Kina uputila zvaničan ultimatum SAD u vezi Pakistana i to u trenutku posete pakistanskog premijera Pekingu. Ultimatum se može sažeti u rečenici: „svaki napad na Pakistan smatraće se napadom na Kinu“. Tarpley u vezi ovoga često navodi da se ovaj rečnik koristio pred prvi i drugi svetski rat te da se ovako nešto poslednji put čulo 1962. godine za vreme berlinske krize. Iako je Kina izuzezno jaka u vojnom smislu i svakim danom sve više napreduje, Tarpley smatra da se najveći strahovi amerikanaca odnose na naglu i nenajavljenu rasprodaju obveznica američkog duga od strane Kine koja je i najveći poverilac.

Tarpley navodi razne teze u vezi Pakistana i izražava bojazan od namernog izazivanja nukleranog sukoba između Indije i Pakistana jer bi navodno prva nuklearna meta talibana bila Indija. Odranije je temeljno izvršena medijska priprema za potenciranje nuklearnog sukoba i to u vezi Irana i Severne Koreje.  Neki drugi autori poput Alex Jones-a iznose tezu da je jedan od ciljeva uvlačenje u direktni nuklearni sukob Indije i Kine tj. razbijanje BRIKS bloka zemalja. Shodno tome, postoji značajna verovatnoća da bi u eventualnoj široj eskalaciji sukoba bilo korišćeno nuklearno oružje.

Ozbiljni događaji u finansijskoj, ekonomskoj, geopolitičkog i vojnoj sferi  se u poslednje vreme međusobno prepliću i dešavaju izuzezetno brzo te ih je veoma teško pratiti i analizirati. Sve nekako konvergira ka kritičnoj tački čiji bi početak mogao da se desi možda već u septembru ili oktobru ove godine.

A gde smo tu mi?

Kada bi se ostvarilo i 10% od navedenog to bi proizvelo ozbiljne posledice kako po svet tako i po Srbiju, Republiku Srpsku i srpski narod u celini.

Pretpostavlja se da bi ovakvi potresi širom sveta  doveli i do pomeranja geopolitičkog tla u našem regionu kroz seriju manjih, vezanih potresa u postojećim kriznim žarištima i voljom i pritiskom Imperije veštački nametnutim i održavanim odnosima i entitetima. To bi verovatno vodilo i brojnim privremenim stabilizacijama i novim potresima ali i težnji za uspostavljanje nove realnosti i dugotrajniju ravnotežu u regionu.

Pretpostavlja se da bi fokus Imperije na region u slučaju nagle vojne eskalacije širom sveta bio znatno manji ali da bi prazan prostor verovatno popunili igrači iz EU i Turska.

Pretpostavlja se da bi prelivanje finansijske i ekonomske krize dovelo do bankrota određenog broja banaka i preduzeća u Srbiji. Značajan deo deviznih rezervi Srbije ukoliko su iskazane u obveznicama američkog duga jednostavno bi ispario. Pretpostavlja se da je slična situacija i sa našim zlatnim rezervama obzirom da su ovo tabu teme za javnost u Srbiji. Situaciju delimično ublažava činjenica da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj se eksploatiše zlato.

Pretpostavlja se da bi širi sukob na bliskom i srednjem istoku doveo do veoma otežanog transporta robe iz Kine i Južne Azije prema Evropi koji bi podrazumevao nekoliko veoma kritičnih tačaka pre svih Indijski okean, Crveno more i Suecki kanal. Do uspostavljanja alternativnih kopnenih puteva daju se očekivati velike nestašice, neredovno snabdevanje i rast cena širokog spektra gotovih proizvoda, poluproizvoda, rezervnih delova i sirovina koje dolaze iz tog regiona. Otežana bi bila i trgovinska razmena sa mnogim drugim zemljama obzirom na mogući delimični ili čak potpuni raspad svetskog finansijkog i trgovinskog sistema.

Obzirom na činjenicu da je većina naših proizvodnih kapaciteta u međuvremenu pogašena pretpostavlja se da bi relativno brzo obnavljanje proizvodnje radi  supstitucija uvoza bilo nemoguće bez primene odlučnih i drastičnih mera.

Pretpostavlja se da bi proizvodnja i izvoz hrane bila najveći prioritet Srbije.

Pretpostavlja se da bi ovakav sukob izazvao velike izbegličke talase koji bi mogli zahvatiti i Srbiju i Republiku Srpsku kao tranzitne zemlje.

Pretpostavlja se da bi u slučaju ovakvog sukoba eksalirala bezbednosna i socijalna situacija u brojnim zemljama sveta što bi moglo dovesti do značajnijeg povratka Srba iz rasejanja u Srbiju i Republiku Srpsku.

Nekoliko veoma važnih pitanja za kraj

•    Hoće li naši vojnici i oficiri ginuti na raznim frontovima za potrebe NATO pakta i Imperije?
•    Hoćemo li biti pod štitom ili na štitu Imperije, ili pod štitom ili na štitu prijateljske Rusije na šta je prilikom nedavne posete Vladimir Putin upozorio poslanike skupštine Republike Srbije?
•    Da li smo do sada i da li ćemo uvek, nezavisno od bilo kakve promene u našoj spoljnopolitičkoj orijentaciji biti tretirani od strane Imperije kao sigurni ruski saveznik u slučaju eskalacije krize ovih razmera koju je Imperija očigledno dugo planirala?
•    Kakva je odgovarnost naše političke kvazielite koja nas direktno vodi u propast tj. slikovito pokušava ukcrati na Titanik koji tone ili koja pokušava da se priključi trojnom paktu januara 1945. godine?
•    Da li imamo odgovornu i domaćinsku vlast i stručne timove iz raznih oblasti koji prate situaciju i pripremaju akcione planove koji bi se aktivirali prilikom različitih eskalacija i kriznih situacija?
•    Da li smo kao narod i država spremni za ovakvu krizu?

Mnogo je pitanja a malo odgovora.

Danilo Tvrdišić

izvor ovog teksta:  Predrag Andjelic

i – znam da je tekst izuzetno dugacak, ali mislim da ga je vredelo procitati…..

Advertisements

Аутор: nedodjija

blog o zivotnim alternativama...

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s